English
   New user?

Budapest (open)

 Russia

EUCF 2014 roster:

Name Games Passes Goals Tot.
#75 Alexander Gorokhov6022
#8 Alexander Shebunyaev5000
#13 Anna Pustovaya661218
#5 Denis Andreev6639
#73 Dina Dumanskaya6235
#96 Dmitrii Podolskii611314
#48 Inga Ivakina63912
#18 Irina Maslova6055
#19 Jan Podolsky613417
#7 Kirill Antonov6246
#16 Maslov Alexey64610
#10 Michail Terehov67512
#23 Olga Kochenova642226
#35 Roman Glukh6134
#69 Sasha Pustovaya619120
#68 Sergey Leshchinsky6415

EUCF 2014:

Division: Mixed

Budapest - Thundering Herd 15 - 9  Game play
Budapest - Terrible Monkeys 11 - 15  Game play
Budapest - Pingu Jam 15 - 6
Ultimate CUS Brescia - Bubba - Budapest 15 - 14  Game play
Budapest - Sun Frisbee Club De Créteil 13 - 14  Game play
Budapest - Airborn 15 - 11 M-S3  Game play
Ultimate CUS Brescia - Bubba - Budapest 9 - 15 M-P5  Game play